YISON lomaý gulak stili we simsiz nauşnikler TWS-T8

Gysga düşündiriş:

Model: isonison-T8
Bluetooth çipi: JL6963
Bluetooth wersiýasy: V5.0
Batareýanyň kuwwaty: 30mAh
Çekiş gutusynyň kuwwaty: 200mAh
Duýgurlyk: 95dB ± 3dB
Quygylygy: 2402-2480MHZ
Bahalandyrylan kuwwat: 3 mWt
Bahalandyrylan iş naprýa .eniýesi: 3.7V
Bahalandyrylan zarýad naprýa .eniýesi: 5V
Oýun wagty: 3H
Zarýad beriş wagty: 2H


Önümiň jikme-jigi

dizaýn eskiz

wideo

Haryt bellikleri

T8-PC-spesifikasiýa-EN_01

Spesifikasiýa

Model belgisi: T8
Aragatnaşyk: Simsiz
Marka ady: YISON
Sürüji bölümi: 6mm
Simsiz wersiýa: 5.0
Oýun wagty: 4h
Byanynda dur 188H

1. speedokary tizlikli Bluetooth 5.0,Islän wagtyňyz, islendik ýerde aýdym-sazyň dinamikasyny çalt duýmaga mümkinçilik berýär, islendik wagt jaňlara jogap bermäge, iň täze jübi telefonlaryna uýgunlaşmaga we jübi telefonynyň problemasy barada aladalanman, islendik wagtda dürli markalaryň jübi telefonlaryny birikdirmäge we ulanmaga mümkinçilik berýär. uýgunlaşma.

2. El degirilýän nauşnikler aýdymlary islän wagtyňyz geçirmäge mümkinçilik berýär,ses kömekçisini aç, jaňlara jogap ber we interfeýsi oýar;islän wagtyňyz we islendik ýerde aýdym-saz çalşyp, işiňize ünsi jemläp, telefonyňyzy doly boşatmaga mümkinçilik beriň. Amal gollanmasy bilen enjamlaşdyrylan bukjada efirler, zarýad beriş kabelleri we önümiň jikme-jik maglumatlary bar;täze nauşnikleri aňsatlyk bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

t88 (1)

3. Bluetooth nauşnikiniň uzak garaşma wagty 188H,we ýeke nauşnikli aýdym-saz baýramy 4H, şonuň üçin bir hepdäniň içinde zarýad bermek barada alada etmeli däl. Duýgurlyk nauşnikiň gapdalynda ýerleşýär, şonuň üçin operasiýa düwmelerine tötänleýin degmek barada alada galmaň.

4. Dizaýn kiçi we ýakymly,götermek aňsat, tötänleýin degmek hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.Islän wagtyňyz alyň we islän wagtyňyz birikdiriň, bir gezek birikdiriň we hemişe ulanmagy dowam etdiriň. Ultra uzyn garaşma wagty bir hepde dowam edip biler we a-da zarýad bermek barada alada etmegiň zerurlygy ýok hepde, zarýad bermegi ýatdan çykarsaňam, gündelik ulanmak üçin ýeterlik;

t88 (2)

5. techokary tehnologiýaly we bazar ulanyjylarynyň pikirleri üçin düzülen,Bluetooth birikme aralygy 10 metre ýetip biler we 10 metr içinde aýdym-sazyň dinamiki duýgusyny duýup bilersiňiz, konsertiň kesilmegi barada alada etmeli dälsiňiz.Ofis meýdanynda bolsun ýa-da konferensiýa otagynda bolsun, kesilmeginden gorkman, islän wagtyňyz diňläp bilersiňiz.

sadasdas

Zawodymyz

fa5e378a
4ef27667

Kompaniýanyň güýji

https://www.yisonearbuds.com/news/
https://www.yisonearbuds.com/news/
3bc4c6cb
3410817b
9f120924
a98798cf
ac5a591c
efefc1d5
b1de09d8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • T8-PC-spesifikasiýa-EN_01 T8-PC-spesifikasiýa-EN_02T8-PC-spesifikasiýa-EN_03 T8-PC-spesifikasiýa-EN_04 T8-PC-spesifikasiýa-EN_06 T8-PC-spesifikasiýa-EN_05 T8-PC-spesifikasiýa-EN_08 T8-PC-spesifikasiýa-EN_07T8-PC-spesifikasiýa-EN_09

    t8

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň