Şahadatnama

Hökümet şahadatnamasy ------ isonisonyň ses pudagynda 25 ýyllyk önümçilik tejribesi bar, bazaryň synagyndan geçdi we hökümet tarapyndan ykrar edildi we bizi ykrar edýän köp şahadatnama berdi.

Eksport şahadatnamasy ------ Eksport nukdaýnazaryndan müşderileriň importyny ýeňilleşdirýäris we has gowy eksport amatlylygyny üpjün etmek üçin her ýyl täze önüm eksport şahadatnamasyna ýüz tutýarys.

Patent şahadatnamasy ------ isonison 25 ýyl bäri ses pudagynda, garaşsyz gözleg we ösüş, garaşsyz dizaýn, garaşsyz galyndy açmak, garaşsyz önümçilik we 50-den gowrak patent şahadatnamasyny aldy, şeýle hem köp oňyn pikir aldy. müşderilerinden.