“Yison” we “Celebrat” dükanlary

2013-1, isonison 119-120

2013-nji ýylyň ýanwar aýynda isonison ilkinji dükany açdyTäze Aziýa halkara elektron we sanly şäher: 119-120Müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin awtonom kanallary we awtonom dükanlary goşmak;

“Yison” dükanlary 119-120 (1)
“Yison” dükanlary 119-120 (3)
“Yison” dükanlary 119-120 (5)
“Yison” dükanlary 119-120 (2)
“Yison” dükanlary 119-120 (4)
“Yison” dükanlary 119-120 (6)

“Yison” -yň iň ýokary pikiri şol bir wagtyň özünde 8 dükan açdy, bu hem geljekki ösüş üçin oňat esas döretdi.

2013-6, isonison dükanlary --308

2013-nji ýylyň iýun aýynda iş mukdarynyň köpelmegi we müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin isonison ikinji dükany açdyTäze Aziýa halkara elektron we sanly şäherüçünji gatda ýerleşýär: 308;

ýison dükanlary 308 (1)
“Yison” dükanlary 308 (3)
“Yison” dükanlary 308 (5)
“Yison” dükanlary 308 (2)
“Yison” dükanlary 308 (4)
ýison dükanlary 308 (6)

“Yison” -yň iň ýokary pikiri şol bir wagtyň özünde 8 dükan açdy, bu hem geljekki ösüş üçin oňat esas döretdi.

2014-3, isonison dükanlary --4FA001A

2014-nji ýylyň mart aýynda işewür toparynyň dörtden sekiz adama çenli giňelmegi bilen, isonison üçünji dükany açdyTäze Aziýa halkara elektron we sanly şäherdördünji gatda ýerleşýär:4FA001A, hyzmatlary satyn almak we bermek üçin has amatlydyr.

“Yison” dükanlary 4FA011A (1)
“Yison” dükanlary 4FA011A (3)
“Yison” dükanlary 4FA011A (5)
“Yison” dükanlary 4FA011A (7)
“Yison” dükanlary 4FA011A (2)
“Yison” dükanlary 4FA011A (4)
“Yison” dükanlary 4FA011A (6)
“Yison” dükanlary 4FA011A (8)

“Yison” -yň iň ýokary pikiri şol bir wagtyň özünde 8 dükan açdy, bu hem geljekki ösüş üçin oňat esas döretdi.

2014-10, isonison dükanlary --727A

2014-nji ýylyň dekabrynda bazar gözlegleri we kooperatiw müşderileriň teklipleri arkaly isonison dördünji dükany açdyTäze Aziýa halkara elektron we sanly şäherdördünji gatda ýerleşýär:727A.

“Yison” dükany 727A (1)
“Yison” dükany 727A (3)
“Yison” dükany 727A (5)
“Yison” dükany 727A (2)
“Yison” dükany 727A (4)
“Yison” dükany 727A (6)

“Yison” -yň iň ýokary pikiri şol bir wagtyň özünde 8 dükan açdy, bu hem geljekki ösüş üçin oňat esas döretdi.

2014-8, isonison dükanlary --404

2014-nji ýylyň awgust aýynda bazar gözlegleri we kooperatiw müşderileriň teklipleri arkaly isonison bäşinji dükany açdyTäze Aziýa halkara elektron we sanly şäherdördünji gatda ýerleşýär:404, hyzmatlary satyn almak we bermek üçin has amatlydyr.

“Yison” dükanlary 404 (1)
“Yison” dükanlary 404 (3)
“Yison” dükanlary 404 (5)
“Yison” dükanlary 404 (2)
“Yison” dükanlary 404 (4)
“Yison” dükanlary 404 (6)

“Yison” -yň iň ýokary pikiri şol bir wagtyň özünde 8 dükan açdy, bu hem geljekki ösüş üçin oňat esas döretdi.

2015-3, isonison dükanlary - 1329

2015-nji ýylyň mart aýynda iş topary 8 adamdan 12 adama ýetdi.Yison bäşinji dükany açdyTäze Aziýa halkara elektron we sanly şäher, 13-nji gatda ýerleşýär: müşderiler üçin hyzmatlary satyn almak we hyzmat etmek üçin has amatly 1329.

ýison dükanlary 1329 (1)
ýison dükanlary 1329 (3)
ýison dükanlary 1329 (5)
ýison dükanlary 1329 (2)
ýison dükanlary 1329 (4)
ýison dükanlary 1329 (6)

“Yison” -yň iň ýokary pikiri şol bir wagtyň özünde 8 dükan açdy, bu hem geljekki ösüş üçin oňat esas döretdi.

2016-6, isonison dükanlary - B201

“Yison” markasynyň täsirini has giňeltmek üçin 2016-njy ýylyň iýun aýynda “Yison” dükanynda ilkinji “Yison” dükanyny açdy“Nanfang Building International Electron Digital City”ikinji gatda ýerleşýär:B201, hyzmatlary satyn almak we bermek üçin has amatlydyr.

“Yison” dükanlary B201 (1)
“Yison” dükanlary B201 (3)
“Yison” dükanlary B201 (5)
“Yison” dükanlary B201 (2)
“Yison” dükanlary B201 (4)
“Yison” dükanlary B201 (7)

“Yison” -yň iň ýokary pikiri şol bir wagtyň özünde 8 dükan açdy, bu hem geljekki ösüş üçin oňat esas döretdi.

2016-10, “Celebrat” dükanlary --3FB011

Ikinji markany has gowy gurmak üçin 2016-njy ýylyň dekabryndaCelebrat, Yison ilkinji “Celebrat” dükanyny açdy“Nanfang Building International Electron Digital City”.Theer üçünji gatda:3FB011, hyzmatlary satyn almak we bermek üçin has amatlydyr.

“Celebrat” dükanlary 3FB011 (1)
“Celebrat” dükanlary 3FB011 (3)
“Celebrat” dükanlary 3FB011 (5)
“Celebrat” dükanlary 3FB011 (2)
“Celebrat” dükanlary 3FB011 (4)
“Celebrat” dükanlary 3FB011 (6)

“Yison” -yň iň ýokary pikiri şol bir wagtyň özünde 8 dükan açdy, bu hem geljekki ösüş üçin oňat esas döretdi.