Sergi

2013-4, Gonkong AsiaWorld-EXPO.

2013-nji ýylyň aprelinde isonison Gonkong AsiaWorld-EXPO-a gatnaşyp, halkara müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak we ösmek üçin platformany giňeltmäge ünsi jemledi.

2013 T NEWZE ASIAWORLD-EKSPO (2) 2013 T NEWZE ASIAWORLD-EKSPO (3)

2013-T NEWZE-ASIAWORLD-EXPO-4
Müşderi Feedbck

2014, Taýpe sarp ediji elektronika sergisi

2014-nji ýylyň iýun aýynda isisen Taýpeý sarp edijiler elektronikasy sergisine gatnaşyp, söwdagärler, distribýutorlar we marka eýeleri bilen hyzmatdaşlyga ünsi jemledi.Satuw kanallarymyzy giňeltmek bilen bir hatarda, täze bazarlary has gowy ösdürmek üçin.

Yison Taibei, Hytaý sergisi (1) Yison Taibei, Hytaý sergisi (2)

Yison Taibei, Hytaý sergisi (3)
Kliniki seslenme

2014-10 , Gonkong AziýaWorld-EXPO

2014-nji ýylyň oktýabr aýynda isonison Gonkong Aziýa halkara sergisine gatnaşyp, “Yison” brendini tanatmaga we şol bir wagtyň özünde kooperatiw müşderiler bilen gatnaşyklary has gowy saklamaga we öz-özüni ösdüren täze önümleri has gowy wagyz etmäge ünsi jemledi.

“Yison Hongkong” sergisi 2014 (1) “Yison Hongkong” sergisi 2014 (2)

“Yison Hongkong” sergisi 2014 (3)
Müşderiniň pikirleri

2015-4 , Gonkong AsiaWorld-EXPO

2015-nji ýylyň aprelinde isisen Gonkong Aziýa halkara sergisine gatnaşdy.Sahypadaky aragatnaşyk üçin hyzmatdaşlary çagyrdyk we sergä köp sanly müşderini özüne çekip, sergä 16 täze önüm getirdik

“Yison Hongkong” sergisi 2015 (1) “Yison Hongkong” sergisi 2015 (2) “Yison Hongkong” sergisi 2015 (4) “Yison Hongkong” sergisi 2015 (5)

“Yison Hongkong” sergisi 2015 (6)
Müşderiniň pikirleri

2015-9 , CES elektron önümleriniň sergisi

2015-nji ýylyň iýun aýynda isisen önümleri ABŞ-da gaty meşhur boldy, şonuň üçin ABŞ-da geçirilen CES elektron önümleriniň sergisine gatnaşdyk we şol ýerdäki käbir ýerli kooperatiw müşderilerine-de baryp gördük, müşderiler hem bize köp önüm berdiler. teklipler

“Yioson” sergisi ABŞ CES3 (1) “Yioson” sergisi ABŞ CES3 (2)

“Yison-CES” sergi-suratlar- (3)
Müşderiniň pikirleri

2015-10 , Gonkong AsiaWorld-EXPO

2015-nji ýylyň oktýabr aýynda isisen Gonkong Aziýa halkara sergisine gatnaşdy.2 ýylyň ösüşi bilen, isisen diňe 36 inedördül metrlik stend gurmak bilen çäklenmän, sergä 26 sany täze önüm hem getirdi we şol ýerde kooperatiw müşderileri bilen gepleşik geçirdi.

“Yison HONGKONG” sergisi 2015 (1) “Yison HONGKONG” sergisi 2015 (2)

“Yison HONGKONG” sergisi 2015 (3)
Müşderiniň pikirleri

2016-6 , Braziliýanyň elektron tehnologiýa sergisi

2016-njy ýylyň maý aýynda önümlerimiz soňky ýyllarda Braziliýa bazarynda gaty meşhur boldy, şonuň üçin Braziliýanyň elektron tehnologiýa sergisine gatnaşdyk we müşderilerden ýerli bazar satuw teklipleriniň köpüsini öwrendik.

2016Brazil- (1) 2016Brazil- (3)

2016Brazil- (4)
Müşderiniň pikirleri

2016-10 , Gonkong AsiaWorld-EXPO

2016-njy ýylyň oktýabr aýynda isonison Gonkong AsiaWorld-EXPO-a gatnaşyp, “Yison” brendini tanatmaga we müşderilere ýokary hilli nauşnik önümleri bilen has gowy üpjün etmäge ünsi jemledi.

2016HK-Okt- (1) 2016HK-Oktýabr (2)

2016HK-Oktýabr (3)
Müşderiniň pikirleri

2017-4 , Gonkong AsiaWorld-EXPO

Yiseniň üznüksiz ösüşi we ösmegi bilen 2017-nji ýylyň aprelinde 46 platformadan ybarat stend guruldy.Isisen Gonkong Aziýa halkara sergisine gatnaşdy,

“Yison-Hongkong” sergisi 2017.6 4 (1) “Yison-Hongkong” sergisi 2017.6 4 (2)

“Yison-Hongkong” sergisi 2017.6 4 (3)
Müşderiniň pikirleri

2017-10 , Gonkong AziýaWorld-EXPO

2017-nji ýylyň oktýabr aýynda zawodyň garaşsyz gözlegleriniň we ösüşiniň yzygiderli täzelenmegi bilen, 46 inedördül metr meýdany bolan Gonkong Aziýa halkara sergisine gatnaşmak üçin 36 sany täze önüm we iň köp satylan model getirdik.

“Yison-2017” sergi-suratlar- (1) “Yison-2017” sergi-suratlar- (2)

“Yison-2017” sergi-suratlar- (3)
Müşderiniň pikirleri

2018-4 , Gonkong AsiaWorld-EXPO

2018-nji ýylyň aprelinde isonison 10 sany täze nauşnik we 12 sany sport Bluetooth nauşnik goşdy.Müşderilere täze önümleri görkezmek we “Yison” brendini has gowy tanatmak üçin Gonkong Aziýa halkara sergisine gatnaşdyk

Yison-2018-Sergi-Suratlar-1 Yison-2018-Sergi-Suratlar-2

“Yison-2018” sergi-suratlar- (3)
Müşderiniň pikirleri

2019-10 , Gonkong AziýaWorld-EXPO

2019-njy ýylyň oktýabr aýynda kompaniýa müşderiler bilen hyzmatdaşlyga we şol bir wagtyň özünde kooperatiw müşderilere hyzmat etmäge çagyryldy;kompaniýa garaşsyz gözleg we ösüş maglumatlary setirleriniň täze önümlerini getirdi, täze önümlerimizi bazara hödürledi we Gonkong Aziýa halkara sergisine gatnaşdy.

2019 HONGKONG sergisi (1) 2019 HONGKONG sergisi (2)

2019 HONGKONG sergisi (3)
Müşderi Feedbck.

2019-4, Gonkong AsiaWorld-EXPO.

2019-njy ýylyň aprelinde isonison Gonkongyň sarp ediji elektronika sergisine stend bilen gatnaşdy56 inedördül metr, täze önümlerimiziň 24-sini satuwa çykardyk we iň köp satylan 36 görnüşimizi alyp bardyk.Şol bir wagtyň özünde, sergide köne müşderiler bilen çuňňur aragatnaşyk sakladyk.