• YISON-EARPHONES-G6_04
 • 1 kompaniýa
 • 2 zawod
 • 3
 • 4
 • 5
 • yison celebrat sergi otagy (1)
 • yison celebrat sergi otagy (2)
 • yison celebrat sergi otagy (3)
 • yison celebrat sergi zaly (4)
 • yison celebrat sergi otagy (5)
 • yison celebrat sergi otagy (6)
 • yison celebrat sergi otagy (7)
 • yison celebrat sergi otagy (8)
 • yison celebrat sergi otagy (9)

Biz hakda

YISON --- Ses hünärmeni.

Guanç Guangzhouou YISON Electron Technology Co., Limited (YISON) 1998-nji ýylda esaslandyryldy, esasan önümçilik we işleýän paýdarlar tehnologiýasy kärhanalarynyň birinde hünär dizaýny, tehnologiýa gözleg we ösüş, önümçilik we önümçilik, import we eksport satuwy toplumydyr. nauşnikler, Bluetooth gürleýjileri, maglumat kabelleri we beýleki 3C esbaplary elektron önümleri.

Habarlar

Ghther yison - ses hünärmeni maglumatlary

 • Nauşnik dakmak eşidişimize zeper ýetirýärmi?

  Sesi eşidýäris, sebäbi kokleýadaky saç öýjükleri ses tolkunlaryny duýýarlar.Tooöne gaty köp ses dökülmegi çaltlaşdyrar.Sesiň esasy çeşmesi, sesiň pesligi, gaty güýçli, aşa ses çykarýar we eşidişimize täsir edýär....

 • Näme üçin göni öýde aýdym diňlemeli?Ine,! —— W22 gelýär

  Göni diňläniňizden soň, gulaklaryňyz iň joşgunly we iň arassa aýdym-saz duýgusyny duýdy, göni ýaýlymdan ýüz öwrüp bilmersiňiz.çeper sowgatda özboluşly “Live House” aýdym-saz tejribesinden lezzet alyň.Sahnanyň ortasynda bolýan ýaly, th ...

 • Nauşnik nähili öndürilýär?

  “Yison” 1998-nji ýylda esaslandyryldy. Zawod önümleriň garaşsyz akylly öndürilmegine, garaşsyz dizaýn we önümçilige we önümiň hiline ilki bilen ygrarlydyr.Simli nauşnikler, maglumat kabelleri we nauşnikler başyndan bäri elmydama berk durýarys ...

 • Gabat gelýän nauşnik nädip saýlamaly?

  Gabat gelýän nauşnik nädip saýlamaly?1. Ulanyş ssenarileri;2. requirementsörite talaplar 1. Ulanyş ssenarilerini ofis ulanyşyna bölmek mümkin;gatnawdan peýdalanmak;ulag sürmek;açyk sport görnüşleri;1. Ofisi ulanmak üçin, saýlamak hakda has köp ...

Has köp önüm

Iň ýokary hilli nauşnik maglumatlary