Kärhana medeniýeti

1000.750

Görüşimiz

Dünýä belli Hytaý markasy bolmak

Biziň wezipämiz

Işgärlere ýetmek, müşderilere ýetmek, jemgyýeti tölemek

Biziň maksadymyz

Milli markany döretmek, pudagyň ösüşini öňe sürmek, jemgyýetiň gowulaşmagyna itergi bermek

Biziň maksadymyz

Senagat lideri bolmak

Biziň arzuwymyz

Hytaýda öndürilen YISON we akylly dünýäde tanalsyn