2022 Iň köp satylýan “Yison T4” sanly displeý TWS 5.0 nauşnik

Gysga düşündiriş:

Model: isonison-T4
Bluetooth çipi: JL6936
Bluetooth wersiýasy: V5.0
Sürüji bölümi: 6mm
Giriş naprýa .eniýesi: TYPE-C / USB-DC5V / 500mA
Batareýanyň kuwwaty: 40mAh
Zarýad beriş gutusynyň kuwwaty: 300mAh
Impedans: 16Ω ± 15%
Quygylyga jogap: 20Hz-10KHz
Aýdym-saz wagty: takmynan 3,5 H (göwrümi 70%)
Jaň wagty: takmynan 2,5 H (90% göwrüm)
Zarýad beriş wagty: takmynan 1,5 H.
Garaşma wagty: takmynan 300 H.


Önümiň jikme-jigi

Dizaýn eskiz

wideo

Haryt bellikleri

T4-web sahypasy-EN_01

Spesifikasiýa

Model belgisi: T4
Funksiýa: Mikrofon
Sürüji bölümi: 6mm
Zarýad beriş wagty: 1.5H
Zarýad beriş gutusynyň kuwwaty: 300mAh
Simsiz wersiýa: 5.0
Byanynda dur 300H
Oýun wagty: 4H
Marka ady: Yison

1. Doly el bilen dolandyrylýan dizaýn,aýdymlary çalyşmak, jaňlara jogap bermek, ses kömekçisini oýarmak we jübi telefonyňyzy duýgur dolandyryş arkaly doly azat etmek, aýdym-sazy islendik wagt, islendik ýerde dolandyrmaga we işe we sporta üns bermäge mümkinçilik berýär.Işleýiş görkezmeleri bilen enjamlaşdyrylan, düşünmek aňsat, hatda çagalar hem nauşnigi çalt ulanyp bilerler, zarýad beriji kabel bilen enjamlaşdyrylan, islendik wagt, islendik ýerde zarýad alyp bolýar, şonuň üçin elektrik togunyň gutarmagyndan gorkmaň.

1 (1)

2. speedokary tizlikli Bluetooth 5.1,enjamlary islendik wagtda, islendik ýerde ýokary tizlikde birikdirmäge mümkinçilik berýär.Birinji birikme diňe 6mm gerek, bu ýokary baglanyşyk, bir baglanyşyk we hemişe ulanmaga mümkinçilik berýär;Islendik wagt, islendik ýerde, ofisde ýa-da sport zalynda bolsun, ýa-da oýun wagtynda, konsentrasiýa ýagdaýyna girmäge we islän wagtyňyz oýnamaga mümkinçilik beriň.

3. Ultra uzyn garaşma wagty 300H,ýeke nauşnik aýdym-saz çalmagyň wagty 4H, telefona jogap 3,5H ýetip biler, nauşnik bölümi islendik wagt garaşma ýagdaýynda bolup biler we nauşnik bölümine salsaňyz zarýad alyp bilersiňiz, bu bolsa islendik wagt ünsüňizi jemlemäge we oýnamaga mümkinçilik berer. güýjüň gutarmagy barada alada edýär.

1 (2)

4. Bluetooth diapazony 10 metre ýetip biler,we nauşnik ofisiň töwereginde ulanylyp bilner.Aralygyň gaty uzak bolmagy we ulanylyşyna täsir etmegi barada alada etmeli däl.Öýde ýa-da ofis meýdançasynda bolsun, ünsüň lezzetinden lezzet alyp bilersiňiz, sport zalynda gaty uzakda bolmakdan gorkup bilmersiňiz.Sesiň hiline täsir edýär, 10 metr aralykda ünsüňizi jemlemäge we oýnamaga mümkinçilik berýär.

5. Ergonomiki dizaýn,kiçi we ýakymly dizaýn, gulagy aňsat, gulak asýan, degmek we ýykylmak barada alada ýok, götermek aňsat, reňk islege bagly, bazardaky meşhur reňkleri ulanmak, müşderilere has köp saýlaw bermek we bazaryň zerurlygyny has gowy kanagatlandyrmak üçin.

1 (3)

Zawodymyz

fa5e378a
4ef27667

Kompaniýanyň güýji

https://www.yisonearbuds.com/news/
https://www.yisonearbuds.com/news/
3bc4c6cb
3410817b
9f120924
a98798cf
ac5a591c
efefc1d5
b1de09d8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • T4-web sahypasy-EN_01 T4-web sahypasy-EN_05T4-web sahypasy-EN_02 T4-web sahypasy-EN_04 T4-web sahypasy-EN_03 T4-web sahypasy-EN_06 T4-web sahypasy-EN_07 T4-web sahypasy-EN_08 T4-web sahypasy-EN_09 T4-web sahypasy-EN_10

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň