YISON New B3 Deep Bass nauşnik lomaý satuw üçin simsiz gulak

Gysga düşündiriş:

Model: Celebrat-B3

Bluetooth çipi: JL6956A

Bluetooth wersiýasy: V5.0

Zarýad beriş porty: Micro-USB

Batareýanyň kuwwaty: 300mAh

Geçiriş aralygy: ≥10m

Garaşma wagty: 280H

Jaň wagty: 20H töweregi

Zarýad beriş naprýa .eniýesi: DC 5V


Önümiň jikme-jigi

dizaýn eskiz

wideo

Haryt bellikleri

asdasd

Spesifikasiýa

Impedans 32Ω ± 15%
Duýgurlyk 90dB ± 3dB
Quygylyga jogap 20Hz ~ 10KHz

1. Teleskopiki şöhle dizaýny,ululygyny kelläniň aýlawyna görä çeýe sazlaň.Uzak wagtlap geýmek üçin ýumşak gulaklar, az basyş.Metroda ýa-da işde bolsaňyz, işlemegi aňsatlaşdyryň.

2. Simsiz 5.0 geçiriş:Täze täzelenen “Bluetooth 5.0” wersiýasy, pes gijikdirilen 10 metr durnukly aralyk, onlaýn öwrenmek, söhbetdeşlik we teleseriallary görmek üçin amatly, ýokary hilli we pes energiýa sarp edilişi, Bluetooth geçiriş signalynyň durnuklylygy, az ses ýitgisi.2-nji nesil iki taraplaýyn geçiriş tehnologiýasy we umumy dolandyryş ulgamy kämilleşdirildi, indi has ýumşak oýnamak üçin pes gijä galýar.

3. Gapdal düwmeler,amatly degmek, işlemek aňsat, aýdym-saz erkin diňläň

asdsad

4. Sesiň hili:40 mm dinamiki gürleýji, güýçli partlaýjy güýji bolan, sahnanyň aýdyň we hakyky ses hili ýaly başga eşidiş tejribesini hödürleýär.Örän uly hereketlendiriji rulon sürüjisi, ajaýyp güýçli bas effektini hödürleýär Rok we göni ýaýlymda hödürlenýän aýdym-saz toýy.Has gowy öndürijilik, has köp ses jikme-jikliklerini dikeltmek üçin.
5. Ultra uzak garaşma wagty: Batareýanyň kuwwatynyň artmagy, batareýany iki esse köpeltmek

6. ömür, has köp wagt ulanmak,gündizden gije ýoldaş bol.Wagt 2s töweregi zarýad alýar we 2h töweregi wagt oýnaýar.

7. Eplenýän dizaýn:Lighteňil we kiçi göwrüm çöküp bilýän dizaýny goşýar, kabul etmek aňsat, iň oňat hyzmatdaşda syýahatyňyzy aňsatlyk bilen amala aşyrmak üçin ýoldaşlyk edýär

dsazxczx

8. Häkimiýetden gorkmaň:Diňe simsiz nauşnikler däl, eýsem 3,5 mm jakly enjama birikdirilip we simli nauşnik hökmünde ulanylyp bilner.

9. YISON A24 #Bluetooth # nauşnik aýdym diňlemegi lezzet berýär!Softumşak ýumurtga, iki gulak üçin spa ýaly, iki gulagy gurşap alýar.Stereo ses effektleri her aýdymy hödürleýär we diňlemegi has owadan edýär.

10. Amatly simli / simsiz reesimler:Diňe ses azaltmak çipi bilen, ses ýygylyklaryny kabul ediň we derňäň we sesleri ýapmak we goramak üçin ters signallary öndüriň.Doly sesiň peselmegi Arassa aýdym-saz eşidilýär Doly gulak gulaklary, sesiň mutlak peselmegi Aýdym-saz dünýäsine çümmek.

asdasdsad

Zawodymyz

fa5e378a
4ef27667

Kompaniýanyň güýji

https://www.yisonearbuds.com/news/
https://www.yisonearbuds.com/news/
3bc4c6cb
3410817b
9f120924
a98798cf
ac5a591c
efefc1d5
b1de09d8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • YISON EARFONLAR-B3-DETAILS (1)

    asdasd

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň