“Yison” täze lomaý satuw üçin hakyky simsiz gulakhalkalar TWS W9

Gysga düşündiriş:

Model: Celebrat-W9
Bluetooth çipi: JL6936D
Bluetooth wersiýasy: V5.0
Sürüji bölümi: 6mm
Geçiriş aralygy: ≥10m
Impedans: 16Ω ± 15%
Duýgurlyk: 97dB ± 3dB
Batareýanyň kuwwaty: 35mAh
Zarýad beriş gutusynyň kuwwaty: 500mAh
Zarýad beriş wagty: takmynan 1.5H
Aýdym-saz wagty: Takmynan 3-4H (70% göwrüm)
Jaň wagty: Takmynan 3-4H (göwrüm 70%)
Garaşma wagty: takmynan 60 gün


Önümiň jikme-jigi

dizaýn eskiz

wideo

Haryt bellikleri

W9-web sahypasy-EN_01

Spesifikasiýa

Model belgisi: W9
Funksiýa: Mikrofon
Simsiz wersiýa: V5.0
Sürüji bölümi: 6mm
Zarýad beriş gutusynyň kuwwaty: 500mAh
Zarýad beriş wagty: 1.5H
Aýdym-saz wagty: 3-4H (70% göwrüm)
Garaşma wagty: Takmynan 60 H.
Marka ady: Celebrat

1. Iň soňky dizaýny ulanmak,sensor dolandyryş ulgamy, jübi telefonyňyzy doly azat etmäge, jaňlara jogap bermäge we aýdym-saz çalmaga mümkinçilik berýän islendik wagt aýdymlary üýtgedip, jaňlara jogap berip we ses kömekçisini oýaryp bilersiňiz.Içki displeý, zarýad beriş bölüminiň güýç derejesini has anyk we zarýad bermäge has gowy taýýarlamak üçin güýç derejesini görkezýär;

2. Bluetooth 5.0 ýokary tizlikli birikme,birikdiriş enjamyna diňe 6mm gerek, bu has çalt, iň täze jübi telefonlaryny, kompýuterleri, planşetleri, elektron enjamlaryny we ş.m. goldaýar, dinamiki sazy islendik wagt, islendik ýerde çalt duýmaga mümkinçilik berýär.Bir gezek birikdiriň, hemişe ulanyň, nauşnik çykanyňyzda göni enjama birikdiriler;

w99 (1)

3. Uzyn garaşma wagty 60 H,mundan beýläk zarýad berilmezligi üçin, içerki ýokary konfigurasiýaly batareýa, nauşnikler ammarda goýlanda derrew zarýad alar we garaşsyz wagtyňyz 4H bolar, işiňiz indi monoton bolmaz ýaly, aýdym-saz bilen getirilen dinamikadan lezzet alyp bilersiňiz.

4. Täze tehnologiýa dizaýnyny ulanmak,ses hili ýa-da ulanylyşy bolsun, ulanmak duýgusyny gowulandyrýar.Gurlan ýokary konfigurasiýaly diafragma HIFI aýdym-sazynyň ses hilini duýmaga we has rahat ulanmaga mümkinçilik berýär.Gurlan görkezme gollanmasy müşderilere ýönekeý we düşnükli iş görkezmeleri berýär we dürli bazarlarda ulanyjylar üçin has düşnükli we düşnükli bolup biljek iňlis, rus, ýapon we ş.m. bar.

w99 (2)

5. Ergonomiki dizaýn gulaga sygmagy has amatly edýär we aňsatlyk bilen ýykylmaz.Işleýärsiňizmi, oýnaýarsyňyzmy ýa-da maşk edýäňizmi, bu eşikleriňizi indi monoton edip bilmez we uzak wagtlap agyrysyz geýip biler.Dürli gulakhalkalar bilen enjamlaşdyrylan, geýmäge laýyk birini saýlap bilersiňiz, elmydama size laýyk biri bar.

Sadsad

Zawodymyz

fa5e378a
4ef27667

Kompaniýanyň güýji

https://www.yisonearbuds.com/news/
https://www.yisonearbuds.com/news/
3bc4c6cb
3410817b
9f120924
a98798cf
ac5a591c
efefc1d5
b1de09d8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • W9 (2) W9 (1)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň