Distribýutor Celebrat G12 Täze geliş Gulakly nauşnik

Gysga düşündiriş:

Model: Celebrat-G12
Sürüji bölümi: 14.2mm
Duýgurlyk: 91dB ± 3dB
Impedans: 32Ω ± 15%
Quygylyga jogap: 20-20 KHz
Wilkanyň görnüşi: .53.5mm
Kabeliň uzynlygy: 1,2 m


Önümiň jikme-jigi

dizaýn eskiz

wideo

Haryt bellikleri

G12-web sahypasy-EN_01

Düwme ykjam dizaýny kabul edýär,ulanmak üçin has amatly we düwmä tötänleýin degmekden gorkmaň.Adaty düwme bilen deňeşdirilende, duýgur dolandyryş arkaly ulanmak, jaňlara jogap bermek, aýdym-saz çalmak we ses kömekçisini açmak has amatly bolar; adaty dolandyryş ulgamyny bozuň, müşderilere nauşnigi has amatly we çalt dolandyrmaga mümkinçilik berer. diwersifikasiýa amallaryna;işlemegi çalt öwrenip bilersiňiz, iş gollanmasy bilen enjamlaşdyrylan;

Nauşnik dizaýny ergonomiki taýdan düzülendir.Çep we sag nauşnikler we nauşnikleriň öňdäki deşikleri, sazy 360 ° töweregi ses bilen bilelikde ýerine ýetirmek üçin niýetlenendir.Çep we sag nauşnikler gulakda aýdym-sazy has gowulaşdyrmak üçin ykjam düzülendir; nauşnigiň dizaýny işleýän tomaşaçylara has laýyk gelýär we işleýän wagtyňyz aýdym-sazyň şatlygyndan lezzet almaga mümkinçilik berýär.

Has köp modeller üçin amatly 5.3.5mm jak dizaýny,jübi telefonlary, kompýuterler, planşetler we beýleki elektron enjamlary, nauşnik bilen islendik wagtda beýleki enjamlara geçip bilersiňiz we ofis işinde islän wagtyňyz islendik gabat gelýän enjama geçip bilersiňiz, indi laýyklygy ulanmak barada alada etmäň.
sadgas

Zawodymyz

fa5e378a
4ef27667

Kompaniýanyň güýji

https://www.yisonearbuds.com/news/
https://www.yisonearbuds.com/news/
3bc4c6cb
3410817b
9f120924
a98798cf
ac5a591c
efefc1d5
b1de09d8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • G12-web sahypasy-EN G12-ff

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň